Długotrwały stres

Permanentny stres może zwiększać ryzyko zawału i udaru